گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کار دانش استان آذربایجان غربی

۱ مطلب با موضوع «فیلم های برنامه سازی دو» ثبت شده است

جلسه اول: مرور کتاب برنامه سازی (۱)
 
جلسه دوم: مرور کتاب برنامه سازی (۱)
 
جلسه سوم: مرور کتاب برنامه سازی (۱)
جلسه چهارم: فصل ۱-کتاب برنامه سازی ۲

جلسه پنجم: فصل ۲- بخش اول

جلسه ششم: فصل ۲-بخش دوم
جلسه هفتم: پروژه های کاربردی
جلسه هشتم: فصل ۳
جلسه نهم: فصل ۴
جلسه دهم: پروژه های کاربردی
جلسه یازدهم: فصل ۵

جلسه دوازدهم: سنجش و ارزیابی
جلسه سیزدهم: فصل ۶ - بخش اول
جلسه چهاردهم: فصل ۶ - بخش دوم
جلسه پانزدهم: فصل ۶ - بخش سوم - پروژه های کاربردی

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۴ ، ۲۲:۵۵
گروه رایانه